Våra tjänster för bostadsrättsföreningar

     Vi hjälper föreningen med ekonomisk förvaltning baserad på ert behov. Nybildade föreningar med individuell förbrukningsdata och äldre föreningar med gemensamma byggnader och flerbostadshus finns hos oss.

     En styrelse i en bostadsrättsförening kan se ut på flera sätt och det finns ofta blandade och flera kompetenser bland medlemmarna som kan vara till stor nytta. Vi ger rådgivning och utbildning till styrelsen för att kunna driva föreningen med ansvar, trygghet och ekonomisk insikt. Vi stöttar och kan närvara på styrelsemöten och årsstämmor.

     Förutom den löpande bokföringen och fakturering av medlemsavgifter hjälper vi till med allt pappersarbete till Skatteverket och Bolagsverket vid behov. Vi hjälper er med blanketter och viktiga datum så att ni kan fokusera på ert boende.

     Vi arbetar helt digitalt tillsammans. Vi sköter posthanteringen åt er och ni attesterar fakturor digitalt via en personlig inloggning. Dokument, protokoll och andra handlingar finns samlade på ett och samma ställe i tryggt förvar. Digitalt givetvis.

     Under året får ni rapporter som visar föreningen ekonomiska ställning och som också innehåller råd och information som hjälper er på vägen. Vi är ert bollplank oavsett om det gäller bokföring, underhållsplaner, eget kapital eller elhandelsavtal.

     Årsbokslut och stämmor avslutar vi varje år med, vi hjälper er med detta och finns som stöd för hela föreningen med styrelsen i spetsen.